TSN logo Verantwoordelijkheden

Verantwoordelijkheden van leidinggevenden

Verantwoordelijkheden die leidinggevenden moeten dragen

Probleem

In een veranderende wereld wordt steeds meer gevraagd van leidinggevenden. Er moet meer worden gepresteerd en de verantwoordelijkheden nemen toe. De inzetbaarheid moet hoog blijven.

Oplossing

Gekozen wordt voor een regelmatige avondbijeenkomst van alle (ass) leidinggevenden. Iedere bijeenkomst staat in het teken van een bepaald thema wat gerelateerd is aan de functie van leidinggevende. Er wordt veel informatie uitgewisseld en er vindt een duidelijk onderlinge afstemming plaats.

Resultaat

Iedere deelnemer is op de hoogte wat er op ander vestigingen speelt. Er wordt onderling vaker overlegd. Het toepassen van managementvaardigheden gaat gemakkelijker.

Organisatie

TSN Transportbandenservice

Weten wat Mind Your Business voor u kan betekenen?