Teambuilding en samenwerking

Het belang van teambuilding

Soms is het samenwerken op een afdeling moeilijker dan gedacht en is daar niet echt een goede oorzaak voor te noemen. Natuurlijk wordt er door de organisatie iets ondernomen zoals het maken van nieuwe afspraken en verantwoordelijkheden opnieuw bekijken. In veel gevallen wordt er ook nog een teambuildingsactie ingezet om een team meer een team te laten worden. Het belang van teambuilding in organisaties wordt steeds groter omdat dit direct gerelateerd is aan de productiviteit op de werkvloer.

Hoe succesvol teambuilden?

Teambuilding wordt vaak als teamuitje of interventie gebruikt. Bij teambuilding wordt een groot beroep gedaan op het begrip samenwerken in het team. Naast het ontdekken hoe en waarom men reageert en communiceert is dit gelijk een kans om onderling beter in gesprek te komen. Ook helpt dit om elkaar beter te begrijpen. Dat is een belangrijke voorwaarde om als team beter te kunnen functioneren. Het gezamenlijk deelnemen aan een teambuilding zorgt voor sociale binding en sociale veiligheid. Door het succesvol maken van een teambuilding ontdekken de deelnemers dat zij als team meer bijeengebracht zijn. Ook kunnen zij beter voldoen aan de daaraan gekoppelde verwachtingen.

Assertiviteitstraining

Assertiviteit pas je toe om jezelf te laten gelden. Vaak is dat moeilijk of laat je het misschien helemaal achterwege. En dat terwijl je wel iets te melden hebt! Omdat je het recht hebt om ergens een mening over te hebben mag je die ook laten horen. Voor je mening uitkomen zonder afzwakkingen is wat dan het beste is. Het ontdekken wat je tegenhoudt is belangrijk en klopt misschien niet. Een assertiviteitstraining biedt de kans om hierin te verbeteren. Een groter zelfvertrouwen is het gevolg en iedereen in de omgeving heeft daar baat bij!

Lees hierover ook mijn blog

Communicatietraining

Vaak wordt er over iemand gezegd dat hij of zij goed kan praten. En heel weinig wordt er over iemand gezegd dat hij of zij goed kan luisteren! Dit laatste is iets wat vaak zwaar wordt onderschat omdat menigeen er vanuit gaat dat alles wat gezegd wordt ook gelijk voldoende wordt begrepen. In een communicatietraining leert u hoe gedrag en communicatie tot stand komt. Zo wordt uw eigen manier van denken en uw communicatie inzichtelijk. Door duidelijk te communiceren worden misverstanden voorkomen en zijn situaties met tegenwerkend gedrag om te buigen. Dus effectief communiceren werkt beter.

het nut van teambuilding communicatietraining en assertiviteitstraining

Mind Your Business

Schelfhoutlaan 14
6891 EG Rozendaal
T  06-53384748


Bel mij terug

    Naam:

    Telefoon: