• Rob Nuijten - Mind Your Business

Rob Nuijten

Rob Nuijten is trainer, coach en adviseur van diepgaande veranderprocessen. Processen die naast het hebben van  kennis en  theorieën vooral te maken hebben met de term zelfkennis, resultaatverantwoordelijkheid en zelfregie. Rob kijkt naar mens en organisatie als een levend organisme dat via de weg van grote en kleine hindernissen, belemmeringen of crisissen voortdurend verandert, op zoek naar harmonie.

In training en coaching, is de aandacht voortdurend gericht op de gedragscomponenten van de deelnemers die veranderd moeten worden om effectiever te zijn.

Kernwaarden voor Rob zijn Passie, Vrijheid en Respect.

Met passie vanuit je innerlijke drive leven. Met respect, voor jezelf en een ander en de vrijheid te ervaren om te zijn wie je bent ofwel te worden die je bent.

Terugkerende items zijn veelal: Probleemeigenaarschap, zelfregie, willen versus kunnen en persoonlijke visie.

 “Tijdens mijn 27 jarige politiecarrière heb ik gelegenheid gehad om ervaring op te doen  in het omgaan met complexe situaties. De noodzaak om goede communicatiekwaliteiten te hebben om onderscheid te maken tussen wat wordt gezegd en wat bedoeld wordt te zeggen heeft mij gefocust op het begrip Taal. Het hebben van een juiste focus op wat wordt gezegd heb ik mij aangeleerd. Ik noem dat “Door de woorden heen luisteren”.

Mijn drang naar beter communiceren en ontwikkeling op dit terrein ervaar ik als een niet meer dan logische keuze in mijn persoonlijke ontwikkeling.”

Mind Your Business

Schelfhoutlaan 14
6891 EG Rozendaal
T  06-53384748


Bel mij terug

    Naam:

    Telefoon: