Mind Your Business | overheidsinstellingen & semioverheid
Wij hebben voor diverse overheidsinstellingen verandertrajecten begeleid. Dit had bijvoorbeeld als doel om het ziekteverzuim terug te dringen of middels het geven van
workshops zelfinzicht te creëren bij docenten. In deze sector vallen diverse subsectoren zoals universiteiten, gemeenten en sociale werkvoorzieningen. Mind Your Business is voor
vele instellingen in deze branche werkzaam geweest.

Door onze jarenlange ervaring met coaching en training kan Mind Your Business perfect inspelen op de knelpunten die zorgen voor een ongewenste situatie. Denk hierbij
bijvoorbeeld een herstructurering van de bedrijfsvoering, zodat de werkprocessen efficiënter kunnen worden ingedeeld. Wij staan voor een nauwe samenwerking, open communicatie en
hoge kwaliteit.