Mind Your Business | industrie
De industriële sector is altijd in ontwikkeling. Deze sector is zeer gevarieerd wat betreft type bedrijven en kan worden onderverdeeld in allerlei verschillende subsectoren.
In deze veranderende wereld wordt steeds meer gevraagd van zowel het personeel als de leidinggevenden. Er wordt regelmatig geschoven met personeel, verantwoordelijkheden
veranderen en de functieinhoud. Hierdoor kan een organisatie ontwricht raken, waardoor er spanningen of andere ongewenste situaties ontstaan.

Mind Your Business kan haar jarenlange ervaring met coaching en training optimaal in de praktijk brengen voor dit type organisaties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de begeleiding van
zo’n verandertraject in de vorm van bijeenkomsten waar informatie uitwisseling plaatsvindt tussen het personeel. Op deze wijze wordt er meer duidelijkheid en begrip gerealiseerd voor de ontstane situatie en kan worden toegewerkt naar een nauwere samenwerking.