pesten op de werkvloer

Pesten op de werkvloer

Veelvoorkomend en vaak verzwegen wordt er op de werkvloer veel gepest. Pesten op de werkvloer is een van de redenen waardoor mensen op het werk belast raken en daardoor een onnodig risico ontstaat van uitval en verzuim. In opdracht van minister Asscher is op 6 juni een landelijke campagne gestart tegen het pesten op de werkvloer.

Samen met andere factoren als ongewenste omgangsvormen, discriminatie, agressie en geweld, werkklimaat en werkdruk vormt pesten als het tot stress leidt de inhoud van PSA (Psycho Sociale Arbeidsbelasting.) De gevolgen van PSA op langere termijn, leiden tot lichamelijke en sociale gevolgen en tot psychische aandoeningen. En daarbij mag je denken aan overspannenheid, burn-out en depressies. Uit onderzoek is gebleken dat het verzuim in deze gevallen een langdurig karakter heeft. Ook kan de consequentie zijn dat er ontevredenheid ontstaat, productiviteit vermindert en meer fouten door medewerkers worden gemaakt.

Case:
Tijdens een van mijn opdrachten was ik bij een bedrijf wat net was overgenomen. De overname bracht bij de bestaande medewerkers al onrust omdat in de nieuwe vorm meer flexwerkers werden ingezet en geen nieuwe vaste medewerkers werden aangenomen. Tijdens een van de gesprekken ontmoette ik een dame die direct in tranen uitbarstte toen ik haar vroeg hoe het met haar ging. In het gesprek wat ik met haar had bleek dat zij, 60 jaar oud, kwakkelde met haar gezondheid en vooral moeilijk ter been was. Tegen alle bestaande afspraken in kreeg deze medewerkster in de nieuwe organisatievorm de meest ongunstige opdrachten en moest zij veel lopen. Het management reageerde op haar klacht hierover dat zij gewoon net als anderen alles moest doen, of zich maar moest laten afkeuren. Een verkorting van de arbeidstijd was geen optie vanuit de organisatie. Het was vertrekken of werken!

We praten dus over factoren in de arbeidssituatie die stress veroorzaken!
Als in een organisatie aandacht wordt gegeven aan PSA dan voelen medewerkers zich eerder en meer gewaardeerd. Ontstaan betere arbeidsverhoudingen, daalt het verzuim en stijgt de klanttevredenheid.

De onderstaande afbeelding geeft keihard aan hoe het gevolg van pesten kan zijn!

pesten op de werkvloer

Maar wat kun je doen aan het pesten?

Wat kun je zelf doen?

 • Stel je altijd weerbaar op en wees assertief. Je hebt het recht om er te zijn!!
 • Meld het bij je leidinggevende en of vertrouwenspersoon.
 • Praat met anderen die je omgeving vormen.
 • Maak duidelijke afspraken met je werkgever.
 • Stel het op een agenda als er een bijeenkomst is.

Wat kan de organisatie er aan doen?

 • Zorg voor sociale veiligheid en wees overduidelijk dat pesten absoluut niet getolereerd wordt.
 • Hanteer een pestprotocol.
 • Zorg voor borging en betrokkenheid van personeelsleden door het bespreekbaar te maken.

Ter afsluiting:
Er is een onderscheid in de omgeving van de gepeste medewerker. Er zijn een aantal situaties die kunnen spelen:

 • Een pester kan maling hebben aan het gewenste gedrag en moedwillig zijn eigen gang gaan.
 • Een pester kan ook in de fout gaat omdat hij niet weet welk gewenst gedrag van hem wordt verwacht door de bedrijfscultuur
 • De collega’s uit de omgeving weten vaak niet goed hoe te reageren bij het ondergaan of waarnemen van het pestgedrag.