informatie- en inlichtingenvoorziening

Informatie- en inlichtingenvoorziening

Informatie- en inlichtingenvoorziening aan bezoekers en reizigers Schiphol

Probleem

Bij een dienstverlenend bedrijf wordt een te hoge werkdruk ervaren. De niet aflatende stroom van klantenvragen zorgt ervoor dat er weinig gelegenheid bestaat om andere taken te verrichten. Om het werk goed te kunnen verrichten zijn de medewerkers sterk aangewezen op elkaar en is loyaliteit een vereiste. De veranderende omgeving zorgt bovendien voor een extra belasting.

Oplossing

Om de werkdruk en de oorzaak – effect verhouding zichtbaar te krijgen wordt een actief onderzoek op de werkvloer gedaan tussen de medewerkers en worden zoveel mogelijk van hen geïnterviewd. De effecten van dienstrooster en seizoensgebonden trends wordt mede onderzocht. Met een afsluitende enquête wordt het onderzoek afgerond. Met nagenoeg iedere medewerker is een persoonlijk contact geweest en alle werkomstandigheden zijn meebeleefd.

Resultaat

Het persoonlijke karakter van het onderzoek heeft al veel waardering opgebracht. Het was een investering in waardering. Door een kort en bondig verslag worden aanbevelingen gedaan om de positie van medewerkers te verbeteren, het dienstrooster aan te passen en om de onderlinge verhoudingen veel beter te maken.

Organisatie

Yask Airport Information

Weten wat Mind Your Business voor u kan betekenen?