• Rob Nuijten - Mind Your Business

Blijvende veranderingen!

Mind Your Business biedt u maatwerk op gebieden als managementvaardigheden, sales-verbetering, beïnvloeding van verzuimgedrag, omgaan met conflict en agressie, omgaan met tegenwerkend gedrag, teambuilding, fysieke weerbaarheid voor interventieteams, omgangsvormen en diversiteit.

Focus!

Focus betekent in dit geval dat medewerkers weten wat u als ondernemer wilt met uw bedrijf. Dat de medewerkers gemotiveerd zijn en in hun werk dit ook laten zien. Het is dus meer een kwestie van Willen dan van Kunnen. Mind Your Business helpt u hier graag mee op weg.

Resultaat!

Wat is de  opbrengst van Mind Your Business? Te denken valt aan verbeterde resultaten in uw bedrijf of organisatie. Een verbeterde werkbeleving en grotere tevredenheid onder uw mensen. Daarom ook een vermindering van verzuim, een hogere klanttevredenheid etc.

Mind Your Business

Mind Your Business zorgt voor het ontwikkelen en verbeteren van mensen in het werk. Er wordt snel op uw vraag gereageerd en gericht gewerkt naar een doel wat herkenbaar en vooral haalbaar is. De aanpak is soms een ongebruikelijke met een 24/7 karakter en vaak wordt een spiegel voorgehouden. Wat voor iedereen duidelijk moet zijn is wat het resultaat van de verandering inhoudt. Een snelle inzetbaarheid is een kenmerk voor succes. Een verbeterde vaardigheid is het resultaat.

Afhankelijk van het gestelde doel wordt gekozen voor individuele coaching, een gezamenlijke training of bijvoorbeeld een workshop.

Klantcases

Voor onderstaande klanten heeft Mind Your Business hard gewerkt. Een aantal cases zijn ook uitgelicht. Door te klikken op de logo’s kunt u de gehele case lezen. Voor meer informatie over een van onze diensten kunt u altijd contact met ons opnemen.